Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Aktualności turystyczne powiatu

Efekty partnerskiego projektu na Litwie

Dodano dnia: 2014-10-23

Dobiega koniec realizacji partnerskiego projektu Powiatu Suwalskiego "Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II". W związku z tym przedstawiciele naszego samorządu uczestniczyli w październiku, w uroczystościach otwarcia, zrealizowanych w ramach tego przedsięwzięcia inwestycji na Litwie. Zakończenie inwestycji Powiatu Suwalskiego i Gminy Wiżajny przy trójstyku granic Polski, Litwy i Rosji w Bolciach zaplanowane jest na koniec października

Widok na pomost pływający, parking i wiaty nad jeziorem w dolinie

Historia ożywa dziś - wystawa hrabiego Paca

Dodano dnia: 2014-09-23

Samorząd Powiatu Suwalskiego oficjalnie zakończył realizację projektu pn. Rozwój turystyki transgranicznej  "Historia ożywa dziś". Było to przedsięwzięcie o charakterze promocyjnym i miało na celu upowszechnienie walorów turystycznych, w tym historycznych obszaru pogranicza polsko - litewskiego. 

Historia ożywa dziś - wystawa hrabiego Paca

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności turystyczne powiatu

POWIAT SUWALSKI

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Co warto zobaczyć na Suwalszczyźnie?

Powiat Suwalski ma bardzo wiele bardzo ciekawych atrakcji, wartych obejrzenia oraz wiele sposób na aktywne spędzenie czasu dla każdego turysty.  
Ziemię suwalską cechuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Obszar powiatu suwalskiego stopniowo wznosi się od ok. 120 m n.p.m. na południu, do ok. 300 m n.p.m. na północy powiatu. Jest to kraina kontrastów i niezwykłego nagromadzenia przeróżnych form polodowcowej rzeźby terenu. Centralną część powiatu zajmuje Suwalski Park Krajobrazowy - najstarszy w kraju, a w nim: morenowe wysoczyzny, kemy, ozy, wisząca dolina rzeczna.
Klejnotami przyrodniczymi są zbiorniki wodne, począwszy od urokliwych źródełek poprzez strumienie rzek, w tym trzech herbowych rzek Powiatu: Rospudy, Szeszupy i Czarnej Hańczy, skończywszy na jeziorach.
Konturowa mapa Europy pokazująca główne stolice państw i ich połączenie z Powiatem SUwalskim

Główne atrakcje powiatu

Trójstyk granic w Bolciach - polski biegun zimna

W miejscowości Bolcie k. Wiżajn, niedaleko od drogi nr 651 (Wiżajny ? Żytkiejmy), znajduje się punkt, w którym stykają się granice trzech państw: Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Punkt ten oznaczony został granitowym słupem z godłami trzech sąsiadujących państw i napisem w języku danego państwa. Nosi nazwę ?Wisztyniec?.

Rzeka Szeszupa

Jest rzeką Pojezierza Litewskiego, dopływem Niemna o długości 297,6 km, z czego 24 km odcinek znajduje się na terytorium Polski (w całości w granicach powiatu suwalskiego). Przepływa przez środek Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 

Rzeka Rospuda

W przeszłości nazywano ją m.in. Dowspudą, Rowspudą. Początek swój bierze w źródłach na przedpolach Puszczy Romnickiej. Jej długość wynosi 80 km, jest bardzo interesująca i jednocześnie trudna do spływu kajakiem. Przepływa przez osiem jezior.

Przejdź do wszystkich - Dział Główne atrakcje powiatu

baner \Link otwiera się w nowym oknie

Animacja flash przedstawiająca krajobrazy suwalszczyzna z lotu ptaka - prowadzi do strony internetowej suwalszczuzna-jakbasn.pl

a