Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Cmentarzysko Jaćwingów w podsuwalskiej Szwajcarii użytkowane II - V w. n.e. jest cennym dowodem zamieszkiwania przez te plemiona ziemi suwalskiej. Znajduje się tu kilkadziesiąt kurhanów pochodzących z II-VI w. n.e. Odkryto tu także tzw. ?groby książęce?. Jest to rezerwat o powierzchni 4,12 ha i odznacza się również bogatą szatą roślinną. Na początku lipca odbywa się tu Jaćwieski Festyn Archeologiczny.