Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Oznakowane szlaki samochodowe na terenie powiatu suwalskiego:

1) SZLAK FORTYFIKACJI POZYCJI GRANICZNEJ

Szlak tematyczny. Oznakowany znakami drogowymi brązowo-białymi, zgodnie z systemem Polskiej Organizacji Turystycznej, ma długość 59 km.
Prowadzi od trójstyku granic państwowych (Polski, Litwy, Rosji) w ok. Bolci k.Wiżajn, przez ufortyfikowaną poniemiecką linię obronną z II wojny światowej ciągnącą się wzdłuż rzeki Rospudy, do turystycznego węzła w Dowspudzie. Na trasie można zobaczyć m.in. wiele różnych typów schronów i fortyfikacji polowych, w tym trzy duże punkty oporu: w Filipowie, Bakałarzewie i Raczkach. Większość obiektów położonych jest na gruntach prywatnych, dojście do nich wymaga uzyskania zgody właścicieli. Niektóre obiekty są dobrze widoczne z drogi. Udostępniony turystycznie jest zespół obiektów w Bakałarzewie ? skansen militarny prowadzony przez pasjonata Andrzeja Stróżyka. Łatwy dostęp jest również do schronu w m. Prawy Las k. Przerośli.

UWAGA! Przy zwiedzaniu obiektów fortyfikacyjnych bez przewodnika należy zachować szczególną ostrożność, gdyż są one w większości niezabezpieczone. Konieczne jest posiadanie latarki.

Szlak prowadzi drogami publicznymi o różnej jakości nawierzchni. Niektóre fragmenty dróg gruntowych mogą być trudne do przejechania dla samochodów osobowych o niskim zawieszeniu, szczególnie w porze wiosenno-jesiennej. Najtrudniejszy pod tym względem jest odcinek między miejscowościami Przesławki - Prawy Las. Problemy może także sprawiać odcinek na terenie m. Filipów, gdyż w pobliże obiektów militarnych szlak prowadzi wąskimi, gruntowymi uliczkami i polnymi drogami.

Miejscowości na szlaku:
Bolcie, Przesławki, Wobały, Skajzgiry, Pobłędzie, Wersele, Prawy Las, Przerośl, Krzywólka, Filipów, Garbas, Matłak, Bakałarzewo, Stara Kamionka, Rabalina, Choćki, Małe Raczki, Raczki, Dowspuda.

Szlak jest oznakowany dwukierunkowo. Zwiedzanie można także zacząć od miejscowości Dowspuda.

Opiekun trasy oznakowanej: Powiat Suwalski. www.turystyka.powiat.suwalski.pl