Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Muzeum Wigier im. A. Lityńskiego w Starym Folwarku

kontakt:

Stary Folwark 50
16-402 Suwałki
tel. (87) 563 01 52
kom. 510 992 695 
muzeum.wpn@wigry.org.pl
www.wigry.win.pl

Muzeum jest jednostką Wigierskiego Parku Narodowego. Prezentuje w nowoczesny, multimedialny sposób walory przyrodnicze i kulturowe Wigierskiego Parku Narodowego.
W obiekcie odbywają się także lekcje muzealne adresowane do dzieci i młodzieży.
Więcej: www.wigry.win.pl/mw


Muzeum Kolei w Płocicznie

kontakt:

Płociczno - Tartak 40 16-402 Suwałki
tel. (87) 563 92 63
kom. 603 165 390
kom. 697 075 906
biuro@augustowska.pl

Mieści się przy początkowej stacji zabytkowej Wigierskiej Kolejki w miejscowości Płociczno-Tartak. Można zobaczyć tu różne typy lokomotyw i wagoników używanych w kolejnictwie wąskotorowym.
Zapraszamy na  barwną opowieść muzealnego przewodnika o historii Leśnej Kolei Wąskotorowej w l. 1916-1989, okresie 10.letniego niszczenia, a następnie powstaniu Wigierskiej Kolei Wąskotorowej w 1998 r. i jej rozwoju.
Więcej: www.augustowska.pl


Apartamenty Papieskie w Wigrach

kontakt:

Wigry
16-402 Suwałki
tel. (87) 563 70 00
(87) 563 70 18

Apartamenty Papieskie - pomieszczenia, w których mieszkał Ojciec Św. Jan Paweł II podczas pobytu w Wigrach w 1999 r. oraz czytelnia z książkami poświęconymi Jego osobie i nauczaniu.
Mieszczą się w dawnym Domu Kanclerskim (obecnie nazywanym Domem Papieskim) na terenie zespołu pokamedulskiego. Zwiedzanie odpłatne.
Więcej: www.wigry.org/zwiedzanie.php


Galeria nad Rospudą w Raczkach

kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury
16?420 Raczki
ul. Kościuszki 15
 tel. (87) 568 51 40
gokraczki@op.pl

Galeria mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach. Galeria ma charakter interdyscyplinarny. Prezentowane są w niej prace zarówno profesjonalnych artystów, jak i amatorów, z takich dziedzin, jak: fotografia, malarstwo, grafika.  Ekspozycje zmienne.
Więcej: www.gok.raczki.pl


Galerie Domu Pracy Twórczej w Wigrach

kontakt:

Dom Pracy Twórczej w Wigrach
16-412 Stary Folwark
tel. (87) 563 70 00
      (87) 563 70 18
kom. 609 844 686
dom@wigry.org

Na terenie dawnego zespołu pokamedulskiego znajdują się dwie galerie.
W Galerii Fotografii im. Edwarda Hartwiga (mieści się w dawnym Domu Kanclerskim) prezentowane są czasowe wystawy fotografii artystycznej.
W Dużęj Galerii (mieści się w Domu Królewskim) ekspozycje zmienne różnorodnych form i tematyki artystycznej.
Ponadto Dom Pracy Twórczej zaprasza na wiele interesujących projektów z dziedziny sztuk wizualnych.
więcej: www.wigry.org


Galeria Wiejska w Przełomce

kontakt:

Przełomka 4
16-427 Przerośl
tel. (87) 569 15 71
kom. 602 808 346
galwiej@poczta.fm

Zobaczyć tu można stare sprzęty gospodarstwa wiejskiego, fotografie, allelujki, kartki przyjaźni rysowane przez dzieci.  
Właściciele organizują spotkania w Galerii - opowiadanie legend i różnych historii. Prowadzą złotą księgę gości. W obejściu jest także Dom Ziemi - ręcznie ulepiony ze słomy i gliny, w którym można też przenocować.
Więcej: www.galeriawiejska.prv.pl lub
www.galwiej.fm


Raczkowski Dom Regionalny w Raczkach

kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Raczkowska
16 ? 420 Raczki
tel. (87) 568 51 40
gokraczki@op.pl www.gok.raczki.pl  

Oddział Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.
Zbiory otwarte są do zwiedzania przez turystów i do zajęć edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży. Wśród dawnych narzędzi i sprzętów codziennego użytku z Raczek i okolic odwiedzający wprowadzony jest w odległy i nieznany świat przodków. Można słuchać, oglądać, ale także doświadczać, np. za pomocą tary do prania, wałkownicy do wałkowania bielizny, czy żelazka na węgiel.
Więcej: http://raczkowskidomregionalny.prv.pl


Izba Regionalna w Przerośli

kontakt:

ul. Rynek 11
16-427 Przerośl
tel. (87) 569 10 32
kom. 506 820 218
jrynkiewicz@poczta.onet.pl

Oddział Gminnego Ośrodka Kultury w Przerośli.
Zwiedzanie ekspozycji (nieodpłatne):
1. Czar starego alkierza,
2. Dawne przedmioty codziennego użytku,
3. Przerośl w starej fotografii.
W Izbie także lokalny punkt informacji turystycznej, możliwość skorzystania z internetu (Gminne Centrum Edukacji na Odległość).
Więcej: www.gokprzerosl.pl


Izba Regionalna w Smolnikach

kontakt:

Punkt Widokowy 'U Pana Tadeusza' Smolniki kom. 501 560 945, 503 011 669 Adres korespondencyjny: ul. Olsztyńska 27 16-400 Suwałki 

W Izbie można zobaczyć stare sprzęty  i meble ze zbiorów rodziny właścicieli tego drewnianego domu oraz zbiory mieszkańców Smolnik i okolicznych wsi. W Izbie do nabycia także pamiątki z regionu oraz materiały i informatory turystyczne, można również uzyskać informację na temat okolicznych atrakcji. 


Izba Regionalna w Turtulu

kontakt:

Suwalski Park Krajobrazowy
Malesowizna - Turtul
16-404 Jeleniewo
tel. (87) 569 18 01
fax (87) 569 76 36
zarzad@spk.org.pl
www.spk.org.pl

Izba mieści się przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Poświęcona tematyce suwalskiej wsi daje możliwość zapoznania się z zabytkowymi przedmiotami domowego użytku, a także z innymi sprzętami używanymi dawniej w okolicznych gospodarstwach. Do najcenniejszych eksponatów izby należą: ozdobne drzwi wejściowe, kołyska dziecięca oraz kufer służący do przechowywania odzieży.


Skansen przy Gościńcu "Drumlin" w Udziejku

kontakt:

Gościniec "Drumlin"

Udziejek 11A
16-404 Jeleniewo
tel. (87) 568 32 86
kom. 796 530 476
poczta@drumlin.pl

Skansen obejmuje zarówno budynki, odtworzone z udziałem oryginalnych i charakterystycznych dla Suwalszczyzny materiałów budowlanych (kamień, drewno, glina, wiór osikowy i trzcina), jak i kolekcję dawnych poniemieckich narzędzi i maszyn. Gościniec ?Drumlin? to XIX w. siedlisko z odtworzonym dworkiem w stylu kresowym oraz innymi zabudowaniami.
Więcej: www.drumlin.pl


Skansen Fortyfikacyjny Prus Wschodnich w Bakałarzewie

kontakt:

kom. 693 085 135

Wejście z przewodnikiem do poniemieckiego, dwupoziomowego schronu bojowego z II wojny z ekspozycją militarną. W otoczeniu schronu odtworzony fragment fortyfikacji polowych. Wspaniały punkt widokowy na dolinę Rospudy. Wstęp do skansenu ? odpłatny.
Więcej:  www.wolfschanze.republika.pl/


Wystawa "Historia i tradycja rybactwa nad Wigrami" w Czerwonym Folwarku

kontakt:

Czerwony Folwark
16-402 Suwałki
tel. (87) 563 25 62
kom. 510 992 693
kom. 510 992 672
turystyka@wigry.org.pl
www.wigry.win.pl

Obiekt jest jednostką Wigierskiego Parku Narodowego. Wystawa została przygotowana w bazie rybackiej Wigierskiego Parku. Prezentuje tradycje związane z rybołówstwem nad Wigrami, a także działania Parku na rzecz restytucji zagrożonych gatunków ryb i czynnej ochrony ekosystemów wodnych. Wystawa dostępna również dla turystów kajakowych (przy jeziorze Postaw).
Ekspozycja stała.
Przy wystawie można nabyć karty wstępu do WPN, wydawnictwa i licencje wędkarskie.
więcej: www.wigry.win.pl/it/wystawy


Wystawa etnograficzna "Ocalić od zapomnienia" w Krzywym

kontakt:

Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82
16-402 Suwałki
tel. (87) 563 25 62
      (87) 563 25 77
kom. 510 992 672
turystyka@wigry.org.pl
www.wigry.win.pl

Wystawę zorganizowano w starym drewnianym budynku znajdującym się  w Krzywym, 200 m od siedziby Wigierskiego Parku. Zgromadzono tu około 800 eksponatów, które ofiarowali mieszkańcy Parku. W każdym z pięciu pomieszczeń zobaczymy inny typ zbiorów: w pierwszym dawne wiejskie pojazdy i osprzęt (m.in. sanie i wóz żelaźniak), w dwóch następnych wyposażenie wiejskiej chaty, w czwartym sprzęty do obróbki lnu, warsztat stolarski, sprzęt rymarski i pszczelarski, w ostatnim zaś - dawne maszyny rolnicze. Ekspozycja stała. Wejście dla grup zorganizowanych także w każdym innym terminie ? po zamówieniu.
więcej: http://www.wigry.win.pl/it/wystawy.htm


Wystawa przyrodnicza "Nad Wigrami" w Krzywym

kontakt:

Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82
16-402 Suwałki
tel. (87) 563 25 62
      (87) 563 25 77
kom. 510 992 672
turystyka@wigry.org.pl
www.wigry.win.pl

Wystawa mieści się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego. Prezentuje rozmaitość środowisk występujących w Parku. Zgromadzono tu wypreparowane okazy ryb, ptaków, ssaków, owady oraz akwaria z rodzimymi gatunkami ryb. Zainteresowani geomorfologią mogą zapoznać się z modelem lodowca, formami rzeźby terenu, a miłośników historii zainteresuje ?oś czasu?. Znajdują się tu także urządzenia do aktywnej edukacji ekologicznej.  Ekspozycja stała.
Wejście dla grup zorganizowanych także w każdym innym terminie ? po zamówieniu.
Więcej: http://www.wigry.win.pl/it/wystawy.htm


Kolekcja grzybków do cerowania w Płocicznie

kontakt:

Wigierska Kolejka Wąskotorowa
Płociczno - Tartak 40
16-402 Suwałki
tel. (87) 563 92 63
kom. 603 165 390
biuro@augustowska.pl
www.augustowska.pl

Tę wyjątkową kolekcję można zwiedzać w budynku znajdującym się na terenie stacji początkowej  zabytkowej Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej w Płocicznie. Największy w Polsce zbiór grzybków i przyrządów do cerowania ? stwierdzony certyfikatem. Zbiór zawiera obiekty z całego świata.


Ekspozycja "Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk" w Szelmencie

kontakt:

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment
Szelment 2
16-404 Jeleniewo
tel./fax (87) 567 07 08 -sekretariat
tel. (87) 568 30 07 - recepcja
biuro@wosir-szelment.pl
www.wosir-szelment.pl

Ekspozycja znajduje się w budynku dolnej bazy Ośrodka. Na wystawie można zobaczyć pamiątkowe sprzęty po wybitnych polskich zawodnikach z różnych zimowych dyscyplin sportowych; skoki, biegi, łyżwiarstwo, biathlon, narciarstwo zjazdowe. Patronem ekspozycji jest Wojciecha Fortuna ? pierwszy polski złoty medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich w skokach narciarskich. 


Krypty kamedulskie w Wigrach

kontakt:

Parafia Rzymskokatolicka pw.  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach
16-402 Suwałki

W podziemiach kościoła wigierskiego można zwiedzać krypty kamedulskie. Znajdują się tu nisze ze szczątkami zmarłych zakonników oraz grobowiec biskupa wigierskiego Michała Karpowicza. Na jednej ze ścian krypt znajduje się XVIII w. malowidło przedstawiające ?taniec śmierci?. Wstęp odpłatny. Ponadto w kościele odbywa się odsłonięcie obrazu Niepokalanego Poczęcia NMP.