Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Oznakowane szlaki rowerowe na terenie powiatu suwalskiego:

Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, oprócz kilku oznakowanych szlaków rowerowych, znajduje się wiele dróg gruntowych udostępnionych dla ruchu turystycznego.  Oznakowane są, niestandaryzowanymi wg kodeksu drogowego, tabliczkami pieszo-rowerowymi. Długość tych dróg wynosi w granicach Parku 32 km, co razem ze znakowanymi szlakami daje łączną długość 245 km tras turystycznych. Wszystkie drogi doskonale nadają się dla rowerzystów, dlatego nazywane są w Parku "drogami rowerowymi".
Uwaga! Na terenie Parku Narodowego obowiązuje zasada poruszania się od wschodu do zachodu słońca, trzeba też zakupić kartę wstępu.
 • Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

  Szlak Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Przebiega głównie po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (397 km), podlaskiego (598 km), lubelskiego (414 km), podkarpackiego (459 km) i świętokrzyskiego (210 km). Niemal 580 km (29% długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek. 

  W granicach Powiatu Suwalskiego  od m. Bolcie, gm. Wiżajny (tj. w okolicach trójstyku granic Polski, Litwy i rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego, tu też styk z woj. warmińsko-mazurskim) do m. Czerwony Folwark, gm. Suwałki (na terenie Wigierskiego Parku Narodowego) - znajduje się odcinek tego szlaku o długości ponad 62 km (łącznie z przebiegiem przez miasto Suwałki). Dalej szlak przechodzi na teren powiatu sejneńskiego i podąża w kierunku Augustowa.

  W m. Okliny (gm. Wiżajny), przy drodze powiatowej, zlokalizowany jest powiatowy MOR (miejsce obsługi rowerzystów). 

  Zapraszamy też do powiatowych MPR (miejsca przyjazne rowerzystom): w Bolciach (trójstyk granic), w Lipniaku (Ośrodek SOWA), Centrum Obsługi Turysty KORDEGARDA.

  Więcej o szlaku przeczytać można na stronie internetowej greenvelo.pl/ • MIĘDZYNARODOWY SZLAK R-11

  Dodano dnia: 2016-02-11
  Zaprojektowany od Aten w Grecji do Nord Kap w Norwegii. Na Suwalszczyźnie oznakowany tabliczkami z symbolem R-11, ma długość 173,6 km.
  Prowadzi wzdłuż Kanału Augustowskiego, od zachodu i północy otacza jez. Wigry kierując się na Sejny, by w Ogrodnikach przekroczyć granicę polsko-litewską.
  Na terenie powiatu przebiega przez miejscowości: Płociczno-Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Czerwony Folwark.
  Poza Suwalszczyzną szlak jest kontynuowany w kierunku granicy z woj. mazowieckim do m. Tarnowo przez Nowogród, Łomżę, Wiznę.
  Opiekun: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach.
  www.suwalki.pttk.pl
 • PIERŚCIEŃ ROWEROWY SUWALSZCZYZNY

  Szlak o charakterze transgranicznym, oznakowany tabliczkami z symbolem R-65.
  Przez Suwalszczyznę prowadzi w okolicy dwóch przejść granicznych z Litwą (Budzisko i Ogrodniki) oraz w terenie nadgranicznym z Białorusią i rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim. Ma długość 316,3 km i tworzy zamkniętą pętlę z dwoma głównymi węzłami w Dowspudzie k. Raczek i w Żegarach k. Sejn, gdzie krzyżuje się z innymi ważnymi szlakami rowerowymi. Trasa na kompleksowe poznanie całego regionu Suwalszczyzny w kilka dni. Na trasie m.in.: Góry Sudawskie i Wiżajny, Puszcza Romincka i wiadukty w Stańczykach,  Dolina Rospudy i Dowspuda z romantycznymi ruinami pałacu hrabiego Paca, a także Kanał Augustowski, Dolina Górnej Biebrzy, Puszcza Augustowska, Ziemia Sejneńska z Puńskiem i Sejnami. Na trasie wiele możliwości noclegowych w kwaterach agroturystycznych.
  Opiekun: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach. www.suwalki.pttk.pl
 • SZLAK BOCIANI

  Szlak krajowy, oznaczony kolorem czerwonym. Na Suwalszczyźnie jest fragmentem Podlaskiego Szlaku Bocianiego i ma tu długość 183,1 km. Prowadzi od Jasionowa nad Biebrzą do Stańczyk pod Puszczą Romincką. Przebiegając przez Suwalszczyznę łączy takie obszary chronione, jak: Biebrzański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
  Główne miejscowości na terenie powiatu: Czerwony Folwark, Stary Folwark, Krzywe, Lipniak, Szelment, Gulbieniszki, Hańcza.
  Opiekun: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. www.podlaskieit.pl


 • SZLAK FORTYFIKACJI POZYCJI GRANICZNEJ

  Szlak tematyczny o charakterze transgranicznym. Oznakowany jest tabliczkami z symbolem R-68, ma długość 63,4 km.

  Prowadzi od trójstyku granic państwowych (Polski, Litwy, Rosji) w ok. Bolci k.Wiżajn, przez ufortyfikowaną poniemiecką linię obronną z II wojny światowej ciągnącą się wzdłuż rzeki Rospudy, do turystycznego węzła w Dowspudzie. Na trasie można zobaczyć m.in. wiele różnych typów schronów i fortyfikacji polowych, w tym trzy duże punkty oporu: w Filipowie, Bakałarzewie i Raczkach. Większość obiektów położonych jest na gruntach prywatnych, dojście do nich wymaga uzyskania zgody właścicieli. Niektóre obiekty są dobrze widoczne z drogi. Udostępniony turystycznie jest zespół obiektów w Bakałarzewie ? skansen militarny prowadzony przez pasjonata Andrzeja Stróżyka. Łatwy dostęp jest również do schronu w m. Prawy Las k. Przerośli.


  UWAGA! Przy zwiedzaniu obiektów fortyfikacyjnych bez przewodnika należy zachować szczególną ostrożność, gdyż są one w większości niezabezpieczone. Konieczne jest posiadanie latarki.
  Od trójstyku w Bolciach, już bez oznakowania szlakowego, można kontynuować zwiedzanie powojennych obiektów militarnych na przygranicznym terenie Litwy. Przez drogę graniczną w miejscowości Grzybina przed Wiżajnami, można dojechać do litewskiego Wisztyńca, skąd trzeba skierować się na wschód do miejscowości Skardupiai i Vygreliai, gdzie znajdują się obiekty linii Mołotowa. Łatwo stąd wrócić do Wiżajn przez Sudawskie. Łączna długość takiej dodatkowej trasy wynosi prawie 55 km.  
   
  Opiekun trasy oznakowanej: Powiat Suwalski. www.turystyka.powiat.suwalski.pl

 • DOWSPUDA - STARY FOLWARK

  Oznakowany kolorem niebieskim; dł. 40 km.

  Łączy ze sobą główne rowerowe szlaki regionu: Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny, Szlak Bociani, Szlak Fortyfikacji Pozycji Granicznej z międzynarodowym R-11. W całości przebiega przez teren powiatu. Jako jedyny ze szlaków głównych przechodzi też przez miasto Suwałki.
  Opiekun: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach. www.suwalki.pttk.pl

 • "DO ŚW. MIEJSCA"

  Oznakowany kolorem czerwonym; dł. 21,2 km.
  Przebiega przez miejscowości: Dowspuda, Kurianki, Jaśki, Sucha Wieś, Dowspuda.
  Pętlowa trasa na jednodniowa wędrówkę wzdłuż dolnego basenu rzeki Rospudy. Szlak prowadzi drogami gruntowymi w 2/3 długości pośród drzew zachodniego krańca Puszczy Augustowskiej. Można dojechać do niezwykle urokliwego, jednocześnie historycznego miejsca nad Rospudą, tj. do uroczyska św. miejsce. Znajduje się tutaj drewniana kapliczka otoczona starymi krzyżami. Na trasie możliwość kąpieli w jez. Jałowo. W pobliżu Dowspudy cmentarz z okresu I wojny.

  Punkt startowy w Dowspudzie posiada dobrą infrastrukturę, jest tu: parking samochodowy, wypożyczalnia sprzętu turystycznego (rowery i kajaki), sezonowy punkt informacji turystycznej (VII-VIII), gastronomia (bar "Sosenka"), są też możliwości noclegu (pokoje w internacie szkolnym lub w zabytkowym budynku kordegardy). Warto tu zwiedzić pozostałości neogotyckiego pałacu Ludwika Michała Paca i romantycznego parku.


  Opiekun: Powiat Suwalski. www.turystyka.powiat.suwalski.pl

 • "WOKÓŁ JEZ. HAŃCZA"

  Oznakowany kolorem żółtym; dł. 22,5 km.

  Przebiega przez miejscowości: Malesowizna - Turtul, Wodziłki, Dzierwany, Mierkinie (Stara Hańcza), Hańcza, Kruszki, Malesowizna - Turtul.

  Trasa na szybkie, jednodniowe, poznanie "serca" Suwalszczyzny, czyli bardzo charakterystycznego, prawie podgórskiego krajobrazu północnej  części regionu. Prowadzi po terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Możliwość dotarcia do najgłębszego polskiego jeziora - Hańczy, będącego rezerwatem przyrody. W pobliżu trasy liczne naturalne głazowiska - charakterystyczny element krajobrazu tej części regionu. Bliskie  spotkanie z zabytkowymi obiektami Staroobrzędowców w Wodziłkach (drewniana świątynia - molenna, łaźnia parowa zwana "banią", cmentarz prawosławny).

  Bogata oferta noclegów w kwaterach wiejskich w Bachanowie, Błaskowiźnie, Hańczy, czy Mierkiniach.

  Opiekun: Suwalski Park Krajobrazowy. www.spk.org.pl

 • "DO GÓRY CISOWEJ"

  Oznakowany kolorem czarnym; dł. 12 km.
  Trasa rozpoczyna się i kończy we wsi Smolniki. Przebiega przez miejscowości położne na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego: Udziejek Dolny, Gulbieniszki, Sidory i Kleszczówek. Główne atrakcje na trasie: zabytkowa drewniana kapliczka z XVIII/XIX w Smolnikach, punkt widokowy "U Pana Tadeusza" z panoramą na jeziora kleszczowieckie, drewniany młyn wodny z przełomu XIX i XX wieku w Udziejku Dolnym, Góra Cisowa - jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w SPK.
  Opiekun: Suwalski Park Krajobrazowy. www.spk.org.pl

 • "NA GÓRĘ ZAMKOWĄ"

  Oznakowany kolorem niebieskim; dł. 15,1 km.
  Rozpoczyna się we wsi Malesowizna-Turtul w pobliżu siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego, a kończy w Wodziłkach. Po drodze przebiega przez miejscowości: Rutka, Szurpiły, Kazimierówka, Sidorówka i Czajewszczyzna. Główne atrakcje na trasie: ruiny młyna wodnego w Turtulu, rezerwat przyrody "Rutka" (z rozległym głazowiskiem powierzchniowym, jeziorem Linówek oraz tzw. amfiteatrem wodziłkowskim), jezioro Szurpiły, grodzisko Jaćwingów - kompleks Góra Zamkowa w Szurpiłach oraz molenna i stara zabudowa wiejska we wsi Wodziłki. Stąd do Turtula można wrócić odcinkiem żółtego szlaku rowerowego ?Wokół jez. Hańcza?.
  Opiekun: Suwalski Park Krajobrazowy. www.spk.org.pl
 • "DOLINĄ CZARNEJ HAŃCZY. Z SUWAŁK DO SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO"

  Oznakowany kolorem zielonym; dł. 9,9 km.

  Od wsi Potasznia przebiega dalej przez miejscowości: Żywa Woda, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Rutka i kończy się we wsi Malesowizna-Turtul, w pobliżu siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Trasa prowadzi dnem rozległej doliny rzeki Czarna Hańcza. Od 2009 roku na wzniesieniach lewego brzegu doliny rzeki funkcjonuje duża farma wiatrakowa, która towarzyszy znacznej długości trasy do Parku. Czarna Hańcza na tym odcinku płynie powolnym nurtem, tworząc pośród torfowisk malownicze meandry. Główne atrakcje na trasie: Góra Krzemieniucha (289 m npm, drugie pod względem wysokości wzniesienie na Suwalszczyźnie), cmentarz z I wojny w Rutce.

  Wbrew nazwie szlak nie rozpoczyna się w Suwałkach. Od Suwałk do miejscowości Potasznia, gdzie są pierwsze zielone znaki, trzeba skorzystać z prawie 3 km odcinka szlaku czarnego Suwałki - Osowa.

  Opiekun: Suwalski Park Krajobrazowy. www.spk.org.pl

 • SUWAŁKI - OSOWA

  Oznakowany kolorem czarnym; dł. 5,2 km.
  Prowadzi od północno-zachodniej granicy miasta Suwałki (rozpoczyna się za osiedlem mieszkaniowym Północ i przysiółkiem Krzywólka), przez miejscowości Stary Bród i Potasznia położone nad Czarną Hańczą, do jeziora Okmin we wsi Osowa. Jezioro jest znanym miejscem kąpieliskowym. W Krzywólce warto zobaczyć młyn wodny.
  Opiekun: Gmina Suwałki. www.gmina.suwalki.pl

 • SUWAŁKI - STARY FOLWARK

  Oznakowany kolorem żółtym; dł. 14 km.

  Z Suwałk do Krzywego prowadzi ścieżka rowerowa, dalej żółte znaki szlaku prowadzą drogą przez wieś do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem, a następnie przez miejscowość Leszczewo do Starego Folwarku, gdzie kończy się w pobliżu Muzeum Wigier.

  Szlak ten powstał w 2006 roku w celu umożliwienia bezpiecznego przejazdu rowerem z Suwałk do Starego Folwarku.

  Na trasie szlaku w miejscowości Krzywe znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, wystawy stałe: rzeźb, przyrodnicza "Nad Wigrami" i etnograficzna "Ocalić od zapomnienia", ścieżki edukacyjne "Las", "Suchary" oraz "Dary Natury", a także plaża nad jeziorem Czarnym.

  Opiekun: Gmina Suwałki. www.gmina.suwalki.pl

 • "DO SMOLNIK"

  Oznakowany kolorem zielonym; dł. 32,3 km.
  Przebiega przez miejscowości: Wiżajny, Bolcie, Okliny, Mierkinie (Stara Hańcza), Smolniki, Rogożajny Wielkie i zawraca do Wiżajn.

  Szlak doprowadza do północnych granic Suwalskiego Parku Krajobrazowego, gdzie w Starej Hańczy można zobaczyć najgłębsze polskie jezioro - Hańczę (rezerwat przyrody) oraz ruiny dawnego dworu, a w Smolnikach słynne punkty widokowe.

  Opiekun: Gmina Wiżajny. www.wizajny.pl

 • "WOKÓŁ JEZIORA WIŻAJNY"

  Oznakowany kolorem czerwonym; dł. 12,8 km.

  Pętla prowadząca wokół jeziora, od miejscowości Wiżajny, przez Burniszki, Stankuny, Wiłkupie, wraca do Wiżajn. W Burniszkach biegnie obok cmentarza ewangelickiego, stąd też odchodzi droga prowadzącą do nieodległego litewsko-rosyjskiego jeziora Wisztynieckiego. Czerwony szlak po drodze mija też gospodarstwa specjalizujące się w produkcji serów podpuszczkowych ? tradycyjnych lokalnych wyrobów. W niektórych z tych gospodarstw realizowany jest program wioski tematycznej "Biegun zimna i sera".

  Opiekun: Gmina Wiżajny. www.wizajny.pl

 • "W GÓRY SUDAWSKIE"

  Oznakowany kolorem żółtym; dł. 16,5 km.

  Szlak zaczynając od Wiżajn zatacza pętlę w kierunku wschodnim, doprowadzając do Gór Sudawskich i dalej przez polodowcowe krajobrazy okolic Góry Rowelskiej (najwyższego wzniesienia Suwalszczyzny) zawraca do Wiżajn. Prowadzi też przez miejscowości: Sudawskie, Maszutkinie, Makowszczyzna, Kamionka i Marianka.

  Opiekun: Gmina Wiżajny. www.wizajny.pl