Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
 • Trójstyk granic w Bolciach - polski biegun zimna

  W miejscowości Bolcie k. Wiżajn, niedaleko od drogi nr 651 (Wiżajny ? Żytkiejmy), znajduje się punkt, w którym stykają się granice trzech państw: Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Punkt ten oznaczony został granitowym słupem z godłami trzech sąsiadujących państw i napisem w języku danego państwa. Nosi nazwę ?Wisztyniec?.
 • Rzeka Szeszupa

  Jest rzeką Pojezierza Litewskiego, dopływem Niemna o długości 297,6 km, z czego 24 km odcinek znajduje się na terytorium Polski (w całości w granicach powiatu suwalskiego). Przepływa przez środek Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 
 • Rzeka Rospuda

  W przeszłości nazywano ją m.in. Dowspudą, Rowspudą. Początek swój bierze w źródłach na przedpolach Puszczy Romnickiej. Jej długość wynosi 80 km, jest bardzo interesująca i jednocześnie trudna do spływu kajakiem. Przepływa przez osiem jezior.
 • Rzeka Czarna Hańcza

  Jest największą rzeką Suwalszczyzny. W swojej drodze z jez. Hańcza do Niemna wzbogaca Suwalszczyznę w niepowtarzalne, piękne krajobrazy. Wiąże swoim nurtem trzy subregiony od północy pojezierze Zachodniosuwalskie i Wschodniosuwalskie, od południa natomiast Równinę Augustowską.
 • Wigierska Kolej Wąskotorowa

  W miejscowości Płociczno Tartak znajduje się początkowa stacja zabytkowej, wybudowanej na początku XX w. kolei leśnej. Pozostałości dawnej kolei wykorzystane są obecnie do  obsługi turystów jako Wigierska Kolej Wąskotorowa.
 • Wigry

  Zespół poklasztorny zakonu kamedułów nad jeziorem Wigry należy do najpiękniejszych zabytków i największych atrakcji turystycznych regionu.  
  Można zwiedzać odrestaurowany barokowy kościół, eremy, inne zabudowania.
 • Góry Sudawskie, Sudawskie - dwór

  Góry Sudawskie  to bogato urzeźbiona wysoczyzna morenowa na północnym wschodzie powiatu, tuż przy granicy z Litwą. Morenowe wzniesienia, z którego najwyższym  jest Góra Prusaka (250 m npm), kemy, wąwozy tworzą krajobraz przedgórza. Doliny wypełniają liczne bagna, strumienie i jeziorka, wzniesienia natomiast w znacznej części porastają lasy.
 • Grodzisko w Jeglińcu

  Grodzisko Jaćwingów w Jeglińcu położone przy granicy z Litwą to pozostałość potężnej osady funkcjonującej w okresie IV- XII w. n.e.  Do dziś widoczne są dawne umocnienia obronne kamiennymi wałami i bramą od strony płn. ? wsch.
 • Dwór Hutta

  Murowany dwór pochodzi z połowy XIX w. Otoczony jest pozostałościami starego parku z sadem. Dwór wybudowano na terenie dawnego folwarku kamedulskiego z XVIII w. zwanego Hutta
 • Wodziłki

  Osada  założona w 1788 r. przez staroobrzędowców  uchodzących z Rosji przed prześladowaniami.  W Wodzikach znajduje się najstarsza w regionie,  świątynia staroobrzędowców ? molenna z 1921 r. Jest ona zabytkiem drewnianej architektury sakralnej.
 • Wiżajny

  Znajdujący się w Wiżajnach kościół parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Teresy z Avila jest klasycystycznym zabytkiem z 1825 r. Obok kościoła także zabytkowa drewniana dzwonnica z 1862 r. Wewnątrz świątyni znajduje się barokowy ołtarz z XVIII w.
 • Udziejek

  W tej miejscowości nad rzeką Szeszupką, zlokalizowany jest stary, drewniany młyn oraz Gościniec Drumlin ? stare XIX w. siedlisko z odtworzonym dworkiem oraz zabudowaniami. Gościniec jest obiektem pensjonatowym, znajduje się w nim także izba regionalna oraz kawiarnia.
 • Szelment

  W miejscowości Szelment znajduje się jedno z największych w regionie jezior ? Szelment Wielki. Bogata linia brzegowa tego rynnowego jeziora podnosi walory krajobrazowe jego otoczenia. W okresie letnim można tu korzystać z plaży i wypożyczalni sprzętu wodnego. 
 • Smolniki

  Atrakcją krajobrazową Smolnik są punkty widokowe. Z platformy widokowej ?U Pana Tadeusza? podziwiać można malowniczą panoramę na najpiękniejsze plenery Suwalskiego Parku Krajobrazowego ? zespół jezior kleszczowickich i Górę Cisową oraz jezioro Jaczno. 
 • Stary Folwark

  Nad brzegiem jez. Wigry mieści się utworzone przez Wigierski Park Narodowy Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego. Muzeum w nowoczesny, multimedialny sposób prezentuje bogactwo przyrodnicze, historię tego terenu, dziedzictwo kulturowe oraz dokonania działającej w tym miejscu w latach 1927-1939 Stacji Hydrobiologicznej. 
 • Raczki

  W miejscowości warto zwiedzić murowany kościół, który w l. 1823-1825 na polecenie hrabiego L. M. Paca został przebudowany w stylu klasycystycznym, a zdobienia wnętrza wykonane przez włoskich artystów pracujących jednocześnie przy wystroju pałacu w Dowspudzie.
 • Przełomka

  Wieś nad jez. Hańcza, w której mieści się Galeria Wiejska prowadzona przez rodzinę Mackiewiczów. Poza przedmiotami, które dokumentują historię regionu, popularnością cieszy się wybudowany z gliny i słomy domek dostosowany do całorocznego wypoczynku. 
 • Przerośl

  Poza ciekawym, historycznym miejskim układem przestrzennym z XVI w., warto tu zobaczyć dwa zabytkowe obiekty: drewnianą dzwonnicę i plebanię ? oba z XIX w. Wewnątrz kościoła parafialnego słynący łaskami obraz Przemienienia Pańskiego. W centrum Przerośli znajduje się izba regionalna oraz punkt informacji turystycznej.
 • Prawy Las - schrony z XX w

  W tym punkcie oporu k. Przerośli, na poniemieckiej linii Fortyfikacji Pozycji Granicznej, znajdują się 2 schrony bojowe - jeden wysadzony, drugi dobrze zachowany z długim orylonem, płytą strzelniczą i kopułą obserwacyjną.
 • Krzywe

  Zlokalizowana jest tu siedziba Wigierskiego Parku Narodowego. Obejrzeć tu można przyrodniczą ekspozycję muzealną oraz etnograficzną w pobliskiej izbie regionalnej. Znajduje się tutaj punkt informacji turystycznej, w którym można nabyć karty wstępu na teren Parku. Stąd można wyruszyć na 2 ścieżki poznawcze: Las i Suchary. 
 • Kaletnik

  W Kaletniku znajduje się zabytkowy budynek  wybudowany w latach 30-tych  XX w. w stylu dworu polskiego. Dziś budynek jest wykorzystany na cele turystyczne. Wokół dworku znajduje się ogród z dużym placem zabaw dla dzieci. Ogród Bajek ?Sowa? pozwala najmłodszym na zabawę wśród bajkowych postaci i przedmiotów. 
 • Jeleniewo

  Świątynia w Jeleniewie jest zabytkiem XIX-wiecznego, sakralnego budownictwa drewnianego. Część cennego wyposażenia wnętrza pochodzi z XVIII w. Obok kościoła drewniana dzwonnica z II 2 połowy XIX w. Obiekty kościelne ulokowane na niewielkim wzniesieniu przy rynku, otoczone są kamiennym murem z czterema kaplicami z 2 II połowy XIX w. 
 • Gawrych Ruda

  W  miejscowości Gawrych Ruda, położonej nad Zatoką Słupiańską jez. Wigry znajduje się oznakowana ścieżka edukacyjna ?Jeziora?. Ścieżka pozwala zapoznać się z historią terenu, jego geomorfologią oraz trzema jeziorami Wigierskiego Parku Narodowego: Wigry, Suchar Wielki i Długie. Znajdują się tu tablice opisujące gatunki drzew, krzewów i zwierząt. 
 • Filipów

  Głównym zabytkiem miejscowości jest murowany, klasycystycznym kościół. We wnętrzu znajduje się 5 drewnianych ołtarzy, w tym barokowy ołtarz główny z połowy XVII w. Przy zabytkowym rynku zachowało się kilka epokowych (XIX w.) domów, stoi też obelisk poświęcony Józefowi Piłsudskiemu.
 • Czerwony Folwark

  W muzeum utworzonym w bazie rybackiej Wigierskiego Parku Narodowego można zwiedzić dwie wystawy: ?Historia i tradycja rybołówstwa nad Wigrami? oraz ?Nadwigierskie militaria?. Oprócz filmów o tematyce rybackiej i posterów, można tu zobaczyć  wiele ciekawych eksponatów.
 • Bakałarzewo

  W centrum dawnego miasteczka warto obejrzeć pomnik Bakałarza - założyciela miejscowości. Na uwagę zasługuje także zabytkowy kościół, a w nim barokowy ołtarz z XVII w. będący najstarszym tego typu zabytkiem na Suwalszczyźnie. 
 • Turtul

  Zlokalizowana jest tu siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ten najstarszy w Polsce park krajobrazowy o powierzchni 62,8 km2 otacza ochroną polodowcowy krajobraz, a w nim: morenowe wysoczyzny, głazowiska, sandry, kemy, ozy, wiszącą dolinę rzeczną, liczne jeziora, w tym jez. Hańcza.
 • Stara Hańcza

  Stara Hańcza to przysiółek wsi Mierkinie nad jez. Hańcza. Znajdują się tu ruiny dawnego dworu, park podworski oraz dwa stawy.  Od XVIII wieku znajdowała się tutaj siedziba rozległego majątku ziemskiego. Dwór przechodził burzliwe dzieje i wielokrotnie zmieniał właścicieli, zniszczył go pożar w 1946 roku. 
 • Dowspuda

  Główną atrakcją tej miejscowości są pozostałości XIX-w. pałacu hrabiego Ludwika Michała Paca. Wybudowany w l. 1820 ? 1823, we wschodzącym wówczas neogotyku angielskim, zaliczał się do najpiękniejszych i najbardziej okazałych w Polsce. Po klęsce Powstania Listopadowego, w którym uczestniczył generał Pac, władze carskie skonfiskowały majątek i nastąpił stopniowy proces niszczenia wspaniałego zespołu pałacowo-parkowego. 
 • Cmentarzysko Jaćwingów - podsuwalska Szwajcaria

  Dodano dnia: 2016-01-23
  Cmentarzysko Jaćwingów w podsuwalskiej Szwajcarii użytkowane II - V w. n.e. jest cennym dowodem zamieszkiwania przez te plemiona ziemi suwalskiej. Znajduje się tu kilkadziesiąt kurhanów pochodzących z II-VI w. n.e. Odkryto tu także tzw. ?groby książęce?. Jest to rezerwat o powierzchni 4,12 ha i odznacza się również bogatą szatą roślinną. Na początku lipca odbywa się tu Jaćwieski Festyn Archeologiczny.
< Strona z 2 >