Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Główną atrakcją tej miejscowości są pozostałości XIX-w. pałacu hrabiego Ludwika Michała Paca. Wybudowany w l. 1820 ? 1823, we wschodzącym wówczas neogotyku angielskim, zaliczał się do najpiękniejszych i najbardziej okazałych w Polsce. Po klęsce Powstania Listopadowego, w którym uczestniczył generał Pac, władze carskie skonfiskowały majątek i nastąpił stopniowy proces niszczenia wspaniałego zespołu pałacowo-parkowego. 
Obecnie po jedynej magnackiej rezydencji w tej części regionu pozostał m.in. okazały portyk, narożna wieża pałacowa zwana bocianią, dwukondygnacyjne piwnice oraz budynek kordegardy. Pozostałości pałacu znajdujące się na stromej skarpie nad rzeką Rospudą, otoczone są starym parkiem, po którym została wyznaczona ścieżka poznawcza pn. ?Park w Dowspudzie ? natura i historia? wyposażona w tablice informacyjne. Zabytkowy park to fragment obszaru Natura 2000 ?Puszcza Augustowska? oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu ?Dolina Rospudy?. Możemy tu zobaczyć pomnik przyrody ? aleję lipową o dł. 500 m.
Przy bramie wjazdowej pomnik ostatniego właściciela Dowspudy.
Tutaj rozpoczynają się 2 szlaki turystyczne: samochodowy i rowerowy o wspólnej nazwie ?Szlak Fortyfikacji Pozycji Granicznej?.