Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Góry Sudawskie 

 to bogato urzeźbiona wysoczyzna morenowa na północnym wschodzie powiatu, tuż przy granicy z Litwą. Morenowe wzniesienia, z którego najwyższym  jest Góra Prusaka (250 m npm), kemy, wąwozy tworzą krajobraz przedgórza. Doliny wypełniają liczne bagna, strumienie i jeziorka, wzniesienia natomiast w znacznej części porastają lasy.

Folwark Sudawskie

We wsi Sudawskie znajdują się pozostałości dawnego folwarku Sudawskie. Zachowały się tu resztki rozległego parku, położonego malowniczo nad jeziorem o tej samej nazwie oraz fragmenty alei lipowej. Z dworu, wybudowanego na początku XX w., pozostały tylko fundamenty i resztki kolumn, niegdyś zdobiących ganek.