Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Grodzisko Jaćwingów w Jeglińcu położone przy granicy z Litwą to pozostałość potężnej osady funkcjonującej w okresie IV- XII w. n.e.  Do dziś widoczne są dawne umocnienia obronne kamiennymi wałami i bramą od strony płn. ? wsch. Podczas badań archeologicznych majdanu grodziska odkryto ponad 800 szt. przedmiotów m.in. naczyń, paciorków, czy grotów, a w tym pochodzące z odległej Rusi Kijowskiej.