Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Jest największą rzeką Suwalszczyzny. W swojej drodze z jez. Hańcza do Niemna wzbogaca Suwalszczyznę w niepowtarzalne, piękne krajobrazy. Wiąże swoim nurtem trzy subregiony od północy pojezierze Zachodniosuwalskie i Wschodniosuwalskie, od południa natomiast Równinę Augustowską. Fizjografowie nie ustalili jednoznacznego źródła rzeki, dlatego też spotyka się różne dane dotyczące długości rzeki np. 141,7 km lub 147 km. Czarna Hańcza ma urozmaicony nurt, w niektórych odcinkach bystry i niemal górski, w innych tworzy rozlewiska. Jedna z trzech herbowych rzek powiatu suwalskiego.