Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Osada  założona w 1788 r. przez staroobrzędowców  uchodzących z Rosji przed prześladowaniami.  W Wodzikach znajduje się najstarsza w regionie,  świątynia staroobrzędowców ? molenna z 1921 r. Jest ona zabytkiem drewnianej architektury sakralnej.