Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Trasa na terenie powiatu: Zaboryszki, Dębniak, Fornetka, Becejły, Krzywólka, Wygorzel, Wierzbiszki, Rutka-Tartak, Potopy, Marianka, Poplin, Soliny, Sześciowłóki,  Okliny, Mauda, Rakówek.
Szlak gigant, biegnący wzdłuż granic Rzeczypospolitej Polskiej, wiążący Kotlinę Biebrzańską z puszczańską Równiną Augustowską, morenami sejneńskimi i dalej przez północną Suwalszczyznę (m.in. Dolinę Rowelską), dalej przez Puszczę Romincką do Gołdapi. Możliwość noclegów na polach namiotowych i wielu kwaterach agroturystycznych. Na odcinku przebiegającym przez terenu powiatu mamy okazję poznania Gór Sudawskich, fascynujących dolin Rowelskiej i Marianki, jezior u źródeł Czarnej Hańczy i już na Mazurach Garbatych sławnych mostów w Stańczykach. Do punktu początkowego można dojść szlakiem zielonym Augustów - Lipsk. Częścią tego szlaku prowadzi szlak międzynarodowy E-11.
 
opiekun szlaku
Zasady korzystania ze szlaków turystycznych:
- na szlakach można poruszać się bez ograniczeń
-  wycieczki z przewodnikiem po kontakcie z biurem Oddziału PTTK.