Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Trasa: Suwałki, Okuniowiec, Osinki, Szwajcaria, Studzieniczne, Rezerwat "Cmentarzysko Jaćwingów", Prudziszki, Czerwone Bagno, Krzemianka, Jeleniewo, Kazimierówka, Jeglówek, Góra Zamkowa w Szurpiłach, Udziejek Górny, Udziejek Dolny, młyn Jaczno, Smolniki, Jodoziory, Postawele, Rutka-Tartak.
Bardzo atrakcyjny szlak pozwalający poznać piękną rzeźbę młodoglacjalną najpierw w okolicy Suwałk, a następnie Bramy Jeleniewskiej i Zagłębienia Szeszupy. Po drodze zabytki pojaćwieskie i przedjaćwieskie (mogiły kurhanowe, grodziska), malownicze jeziora Okuniowiec, Szurpiły, Jeglówek, Tchliczysko, Udziejek, Kamenduł, Jaczno, Czarne, Białe, Pobondzie oraz wspaniałą Dolinę Rowelską, zabytki budownictwa drewnianego (kościół w Jeleniewie). Częścią tego szlaku prowadzi szlak międzynarodowy E-11.
 
opiekun szlaku
Zasady korzystania ze szlaków turystycznych:
- na szlakach można poruszać się bez ograniczeń
-wycieczki z przewodnikiem po kontakcie z biurem Oddziału PTTK.