Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Oznakowany kolorem zielonym; dł. 9,9 km.

Od wsi Potasznia przebiega dalej przez miejscowości: Żywa Woda, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Rutka i kończy się we wsi Malesowizna-Turtul, w pobliżu siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Trasa prowadzi dnem rozległej doliny rzeki Czarna Hańcza. Od 2009 roku na wzniesieniach lewego brzegu doliny rzeki funkcjonuje duża farma wiatrakowa, która towarzyszy znacznej długości trasy do Parku. Czarna Hańcza na tym odcinku płynie powolnym nurtem, tworząc pośród torfowisk malownicze meandry. Główne atrakcje na trasie: Góra Krzemieniucha (289 m npm, drugie pod względem wysokości wzniesienie na Suwalszczyźnie), cmentarz z I wojny w Rutce.

Wbrew nazwie szlak nie rozpoczyna się w Suwałkach. Od Suwałk do miejscowości Potasznia, gdzie są pierwsze zielone znaki, trzeba skorzystać z prawie 3 km odcinka szlaku czarnego Suwałki - Osowa.

Opiekun: Suwalski Park Krajobrazowy. www.spk.org.pl