Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Oznakowany kolorem niebieskim; dł. 40 km.

Łączy ze sobą główne rowerowe szlaki regionu: Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny, Szlak Bociani, Szlak Fortyfikacji Pozycji Granicznej z międzynarodowym R-11. W całości przebiega przez teren powiatu. Jako jedyny ze szlaków głównych przechodzi też przez miasto Suwałki.
Opiekun: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach. www.suwalki.pttk.pl