Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Oznakowany kolorem żółtym; dł. 14 km.

Z Suwałk do Krzywego prowadzi ścieżka rowerowa, dalej żółte znaki szlaku prowadzą drogą przez wieś do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem, a następnie przez miejscowość Leszczewo do Starego Folwarku, gdzie kończy się w pobliżu Muzeum Wigier.

Szlak ten powstał w 2006 roku w celu umożliwienia bezpiecznego przejazdu rowerem z Suwałk do Starego Folwarku.

Na trasie szlaku w miejscowości Krzywe znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, wystawy stałe: rzeźb, przyrodnicza "Nad Wigrami" i etnograficzna "Ocalić od zapomnienia", ścieżki edukacyjne "Las", "Suchary" oraz "Dary Natury", a także plaża nad jeziorem Czarnym.

Opiekun: Gmina Suwałki. www.gmina.suwalki.pl