Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Szlak krajowy, oznaczony kolorem czerwonym. Na Suwalszczyźnie jest fragmentem Podlaskiego Szlaku Bocianiego i ma tu długość 183,1 km. Prowadzi od Jasionowa nad Biebrzą do Stańczyk pod Puszczą Romincką. Przebiegając przez Suwalszczyznę łączy takie obszary chronione, jak: Biebrzański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
Główne miejscowości na terenie powiatu: Czerwony Folwark, Stary Folwark, Krzywe, Lipniak, Szelment, Gulbieniszki, Hańcza.
Opiekun: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. www.podlaskieit.pl