Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Szlak tematyczny o charakterze transgranicznym. Oznakowany jest tabliczkami z symbolem R-68, ma długość 63,4 km.

Prowadzi od trójstyku granic państwowych (Polski, Litwy, Rosji) w ok. Bolci k.Wiżajn, przez ufortyfikowaną poniemiecką linię obronną z II wojny światowej ciągnącą się wzdłuż rzeki Rospudy, do turystycznego węzła w Dowspudzie. Na trasie można zobaczyć m.in. wiele różnych typów schronów i fortyfikacji polowych, w tym trzy duże punkty oporu: w Filipowie, Bakałarzewie i Raczkach. Większość obiektów położonych jest na gruntach prywatnych, dojście do nich wymaga uzyskania zgody właścicieli. Niektóre obiekty są dobrze widoczne z drogi. Udostępniony turystycznie jest zespół obiektów w Bakałarzewie ? skansen militarny prowadzony przez pasjonata Andrzeja Stróżyka. Łatwy dostęp jest również do schronu w m. Prawy Las k. Przerośli.

UWAGA! Przy zwiedzaniu obiektów fortyfikacyjnych bez przewodnika należy zachować szczególną ostrożność, gdyż są one w większości niezabezpieczone. Konieczne jest posiadanie latarki.
Od trójstyku w Bolciach, już bez oznakowania szlakowego, można kontynuować zwiedzanie powojennych obiektów militarnych na przygranicznym terenie Litwy. Przez drogę graniczną w miejscowości Grzybina przed Wiżajnami, można dojechać do litewskiego Wisztyńca, skąd trzeba skierować się na wschód do miejscowości Skardupiai i Vygreliai, gdzie znajdują się obiekty linii Mołotowa. Łatwo stąd wrócić do Wiżajn przez Sudawskie. Łączna długość takiej dodatkowej trasy wynosi prawie 55 km.  
 
Opiekun trasy oznakowanej: Powiat Suwalski. www.turystyka.powiat.suwalski.pl