Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Oznakowany kolorem żółtym; dł. 16,5 km.

Szlak zaczynając od Wiżajn zatacza pętlę w kierunku wschodnim, doprowadzając do Gór Sudawskich i dalej przez polodowcowe krajobrazy okolic Góry Rowelskiej (najwyższego wzniesienia Suwalszczyzny) zawraca do Wiżajn. Prowadzi też przez miejscowości: Sudawskie, Maszutkinie, Makowszczyzna, Kamionka i Marianka.

Opiekun: Gmina Wiżajny. www.wizajny.pl