Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Szlak Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Przebiega głównie po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (397 km), podlaskiego (598 km), lubelskiego (414 km), podkarpackiego (459 km) i świętokrzyskiego (210 km). Niemal 580 km (29% długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek. 

W granicach Powiatu Suwalskiego  od m. Bolcie, gm. Wiżajny (tj. w okolicach trójstyku granic Polski, Litwy i rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego, tu też styk z woj. warmińsko-mazurskim) do m. Czerwony Folwark, gm. Suwałki (na terenie Wigierskiego Parku Narodowego) - znajduje się odcinek tego szlaku o długości ponad 62 km (łącznie z przebiegiem przez miasto Suwałki). Dalej szlak przechodzi na teren powiatu sejneńskiego i podąża w kierunku Augustowa.

W m. Okliny (gm. Wiżajny), przy drodze powiatowej, zlokalizowany jest powiatowy MOR (miejsce obsługi rowerzystów). 

Zapraszamy też do powiatowych MPR (miejsca przyjazne rowerzystom): w Bolciach (trójstyk granic), w Lipniaku (Ośrodek SOWA), Centrum Obsługi Turysty KORDEGARDA. 

Więcej o szlaku przeczytać można na stronie internetowej www.greenvelo.pl