Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Długość (3,5 km), oznakowana kolorem zielonym.

Rozpoczyna się przy siedzibie Parku w Turtulu i prowadzi do najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza. Wędrując wzdłuż doliny rzeki Czarna Hańcza, jednego z najpiękniejszych fragmentów Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zaobserwować można wiele form rzeźby polodowcowej: dolinę rzeczną, rynnę lodowcową, oz turtulski, dolinę zawieszoną oraz rezerwat przyrody "Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą".

 
 
Malesowizna -Turtul
16-404 Jeleniewo
tel. (+48 87) 569 18 01
fax (+48 87) 569 76 36
zarzad@spk.org.pl
 
Zasady korzystania ze szlaków turystycznych w Parku:

- na ścieżkach i szlakach turystycznych można poruszać się bez ograniczeń, poza ścieżką "Doliną Czarnej Hańczy" (wstęp płatny),

- wycieczki z przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym.