Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Dobiega koniec realizacji partnerskiego projektu Powiatu Suwalskiego "Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II". 

W związku z tym wszyscy partnerzy projektu, w tym przedstawiciele naszego samorządu, jako Partnera wiodącego i Gminy Wiżajny uczestniczyli w uroczystościach otwarcia, zrealizowanych w ramach tego przedsięwzięcia inwestycji w Rejonie Wyłkowyszki i Rejonie Szaki na Litwie.

Inwestycja w Visciakaimis (Rejon Wyłkowyszki)

3  października br. w rejonie Wyłkowyszki,  oficjalnie zostało oddane do użytku zagospodarowane miejsce rekreacji nad jez. Paežeriai (miejscowość Visciakaimis). Litewski samorząd wybudował nad jeziorem m.in. pomost pływający, parking i wiaty. Powiat Suwalski reprezentowali Sławomir Małachowski Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach, Szczepan Ołdakowski Starosta Suwalski, Witold Kowalewski Wicestarosta Suwalski i zespół pracowników Starostwa odpowiedzialny za realizację projektu.

Na tle jeziora widać urzędnikó - kobiete i mężczyznę któzy sa dumni ze swoich osiągnięć Widok miejsca wypoczynkowego - jezioro, wiata, miejsce na ognisko - aura jesienna

3  października br. w rejonie Wyłkowyszki,  oficjalnie zostało oddane do użytku zagospodarowane miejsce rekreacji nad jez. Paežeriai (miejscowość Visciakaimis). Litewski samorząd wybudował nad jeziorem m.in. pomost pływający, parking i wiaty. Powiat Suwalski reprezentowali Sławomir Małachowski Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach, Szczepan Ołdakowski Starosta Suwalski, Witold Kowalewski Wicestarosta Suwalski i zespół pracowników Starostwa odpowiedzialny za realizację projektu..

Uroczyste otwarcie - przecięcie wstęgi - widać ośmiu przedstawicieli władz przecinających wstęgę

Pozostałe Aktualności

  • Historia ożywa dziś - wystawa hrabiego Paca

    Historia ożywa dziś - wystawa hrabiego Paca

    Dodano dnia: 2014-09-23
    Samorząd Powiatu Suwalskiego oficjalnie zakończył realizację projektu pn. Rozwój turystyki transgranicznej  "Historia ożywa dziś". Było to przedsięwzięcie o charakterze promocyjnym i miało na celu upowszechnienie walorów turystycznych, w tym historycznych obszaru pogranicza polsko - litewskiego.