Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Samorząd Powiatu Suwalskiego oficjalnie zakończył realizację projektu pn. Rozwój turystyki transgranicznej  ?Historia ożywa dziś?. Było to przedsięwzięcie o charakterze promocyjnym i miało na celu upowszechnienie walorów turystycznych, w tym historycznych obszaru pogranicza polsko ? litewskiego.

23 września 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach spotkali się na wystawie podsumowującej sześciomiesięczne działania partnerzy projektu - przedstawiciele litewskiego miasta Jezna, historycy, sympatycy Suwalszczyzny oraz inne osoby zaangażowane w realizację projektu. Gospodarzami spotkania byli Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski, Witold Kowalewski - Wicestarosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Małachowski.

Podczas wystawy zaprezentowane zostały najważniejsze efekty projektu.

Bezsprzecznie najbardziej okazałym z nich, jest makieta najcenniejszego zabytku architektury świeckiej Suwalszczyzny ? pałacu gen. hr. Ludwika M. Paca w Dowspudzie. Makieta w skali 1:33, po raz pierwszy od ponad stu lat, ukazuje budowlę za czasów jej największej świetności. Rekonstrukcja nieistniejącego w całości pałacu była możliwa dzięki wykonanym wcześniej opracowaniom: analizie historyczno ? architektonicznej pałacu oraz wizualizacji 3D obiektu.
Wizualizacja pałacu, historia jego losów i właścicieli oraz informacja o walorach turystycznych regionu dostępne są na stronie internetowej opracowanej również w ramach realizacji projektu: www.historiaozywadzis.powiat.suwalski.pl
Uczestnicy wystawy mieli także okazję zapoznać się z ekspozycją składającą się z 12 tablic, serią wydawnictw i innymi materiałami promocyjnymi prezentującymi walory turystyczne regionu, dziedzictwo i historię rodu Paców na Litwie i w Polsce. Spotkanie zakończył wyjazd do Dowspudy.

Wartym podkreślenia jest fakt aktywnego udziału przedstawicieli litewskiego Rejonu Prienai, miasta Jezna. Z samorządem z Litwy Powiat Suwalski łączy umowa partnerska z 2011 roku, której istotnym punktem są działania mające na celu zachowanie wspólnego dziedzictwa rodu Paców. Z tego też względu, część powstałych w ramach projektu publikacji oraz fragment ekspozycji zostały przekazane do Jezna. Wystawa będzie ogólnie dostępna dla odwiedzających z chwilą zakończenia remontu zabytkowej kordegardy w Dowspudzie i uruchomienia w niej Centrum Obsługi Turysty. Do tego momentu wystawa znajduje się w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Przedsięwzięcie jest wdrażane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Oficjalne otwarcie spotkania przez Starostę Suwalskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczestnicy wystawy

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczestnicy wystawy

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Prezentacja nt. efektów projektu

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste odsłonięcie makiety

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste odsłonięcie makiety pałacu

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Makieta pałacu w Dowspudzie (wyl. firma Brulo, Kraków)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Część ekspozycji nt. rodu Paców

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Delegacja z Jezna ze starostą Algisem Bartuseviciusem na czele

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Wystawa hrabiego Paca, 23.09.2014

Pozostałe Aktualności

  • Widok na pomost pływający, parking i wiaty nad jeziorem w dolinie

    Efekty partnerskiego projektu na Litwie

    Dodano dnia: 2014-10-23
    Dobiega koniec realizacji partnerskiego projektu Powiatu Suwalskiego "Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II". W związku z tym przedstawiciele naszego samorządu uczestniczyli w październiku, w uroczystościach otwarcia, zrealizowanych w ramach tego przedsięwzięcia inwestycji na Litwie. Zakończenie inwestycji Powiatu Suwalskiego i Gminy Wiżajny przy trójstyku granic Polski, Litwy i Rosji w Bolciach zaplanowane jest na koniec października