Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
www.powiat.suwalski.pl

Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

W miejscowości Bolcie k. Wiżajn, niedaleko od drogi nr 651 (Wiżajny - Żytkiejmy), znajduje się punkt, w którym stykają się granice trzech państw: Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Punkt ten oznaczony został granitowym słupem z godłami trzech sąsiadujących państw i napisem w języku danego państwa. Nosi nazwę "Wisztyniec".


Aby dojść do trójstyku, zapraszamy na krótki spacer ścieżką poznawczą pn. "Trójstyk granic - biegun zimna" - ok. 450 m od powiatowego parkingu. Można tam również dojechać rowerem. Po drodze, z tablic informacyjnych, dowiecie się wielu ciekawostek o historii tego miejsca i przyrodniczych walorach otoczenia.

Na planszy znajdującej się najbliżej trójstyku przedstawione zostały zasady, jak poruszać się w tej nadgranicznej strefie. Trzeba pamiętać, że Rosja nie należy do strefy Schengen.

Okolice, gdzie znajduje się trójstyk "Wisztyniec" (m.in. gmina Wiżajny) uważane są za polski biegun zimna. Wyświetlacz LED zamontowany na powiatowym parkingu wskazuje aktualną temperaturę tego miejsca.Użytkowniku, obraz wyświetlany z tej kamery nie wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, służy jedynie do podglądu miejsca, a dokładnie aury panującej przy trójstyku granic "Wisztyniec", tzw. polskim biegunie zimna i wyświetlacza wskazującego aktualną temperaturę tego miejsca. Obraz ten nie jest utrwalany, a Twój wizerunek stanowi jedynie szczegół krajobrazu.

Jeżeli ktoś zauważył Cię na obrazie podczas emisji streamingu z kamery lub wykonał zdjęcie z Twoim wizerunkiem i zapisał je na dysku lub innym nośniku nie oznacza to, że Twoje dane osobowe w formie biometrycznej zostały przetworzone bez Twojej zgody. Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), motywu preambuły nr 51, fotografie są objęte definicją danych biometrycznych tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. W przypadku braku przetwarzania danych biometrycznych specjalnymi metodami technicznymi, Twoje dane są danymi anonimowymi. Zasady ochrony danych nie mają więc zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, która może znaleźć się w kadrze prezentowanego obrazu czy zdjęcia zrobionego przez użytkownika strony internetowej Powiatu Suwalskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Inne atrakcje przy trójstyku:
- początek/koniec szlaku historycznego pn. "Fortyfikacje Pozycji Granicznej" (samochodowy i rowerowy R-68);
- początek/koniec Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (samochodowy);

- punkt odpoczynku na szlaku Green Velo (szlak rowerowy Polski Wschodniej) ;

- wioska tematyczna "Biegun zimna i sera" (okolice Wiżajn).

Więcej informacji o atrakcjach na pograniczu PL-LT-RUS w broszurze - pobierz PDF-1. pobierz PDF-2

mapa PL-EN pdf. mapa PL-LT pdf


Powiatowy parking w Bolciach przystosowany jest do samochodów osobowych (10 stanowisk) oraz autokarów (1-2 stanowiska). Wyposażony jest w sezonową toaletę (monety 2 zł), oryginalny trójkątny deszczochron, tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Parking i toaleta dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.


Budowa parkingu z wyposażeniem oraz łączem on-line i podstroną poświęconą trójstykowi "Wisztyniec", a także budowa ścieżki pieszo-rowerowej po dawnym polsko - litewskim pasie granicznym w Bolciach zostały zrealizowane w 2014 roku w ramach projektu "Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II". Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa - Polska" 2007-2013. Powiat Suwalski (Partner wiodący) zrealizował ten projekt w partnerstwie z Gminą Wiżajny, litewskim Rejonem Wyłkowyszki (Vilkaviškis) i Centrum Informacji Turystycznej Euroregionu Szeszupy w Szakach (Šakiai). Szeszupa Euroregion (Sakiai).